Afgelasting activiteiten i.v.m. Coronavirus

Aan: Alle leden, sportleiders en verpleegkundigen van Hart in Beweging Deventer.

Beste mensen,

Het bestuur heeft afgelopen maandag in haar vergadering uiteraard de situatie rondom het Corona-virus besproken.
We waren toen nog van mening, dat het ieders eigen verantwoordelijkheid was om onze sportavonden niet te bezoeken bij verkoudheden of griepverschijnselen en daarmee anderen mogelijk in gevaar te brengen.
Vandaag heeft onze regering echter besloten om alle evenementen boven de 100 personen niet door te laten gaan.
Alhoewel wij niet in die categorie vallen, zijn wij als vereniging toch een verzameling van kwetsbare personen met een gemiddelde hogere leeftijd.

Daarom hebben wij de beslissing genomen alle sportavonden tot nader order niet door te laten gaan m.i.v. maandag 16 maart 2020.
Naast genoemde sportavonden geldt dat ook voor de dinsdagmorgen groep en de wandelgroep.

Vanavond zijn de sportgroepen van de donderdagavond persoonlijk ingelicht door Jan Scholten.
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen u informeren wanneer de situatie anders wordt.


Met vriendelijke groet, namens het bestuur,


Ben Scherpenzeel

Voorzitter Hart in Beweging Deventer