Privacy

Bij Hart in Beweging nemen we de nieuwe wetgeving op privacy serieus. Wij vragen van onze leden, sportleiders en verpleegkundigen uitsluitend die gegevens welke noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de vereniging.

NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en je ICE.( wie moeten we in noodgevallen waarschuwen). 

Secretaris en Penningmeester houden deze gegevens bij in een beveiligde omgeving en er is een back-up policy.  We gebruiken deze persoonsgegevens om onze leden op de hoogte te houden van activiteiten, vergaderingen en bijzondere mededelingen. Tevens wordt de contributie-administratie op basis van deze gegevens gevoerd.Het hoofdbestand berust bij de secretaris. Er worden geen gegevens gedeeld met andere organisaties.

Bij gebruik van foto's op publiek toegankelijke fora wordt toestemming gevraagd aan de betrokken leden. Indien daar op een later tijdstip bezwaar tegen wordt gemaakt, wordt de betreffende foto alsnog zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee dagen verwijderd.