Protocol Calamiteiten

Vanwege de eis van de Hartegroep en de mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s in geval van een calamiteit bij het niet toepassen van dit Calamiteitenplan, heeft het bestuur van Hart in Beweging in overleg met sportleiders/verpleegkundigen besloten dat bij alle sportlessen dit Calamiteitenplan wordt gebruikt. De verantwoordelijkheid voor het toepassen hiervan ligt bij de sportleider. De Contactpersoon ziet toe op de uitvoering.

Dit betekent dat bij de aanvang van de sportles op initiatief van de sportleider wordt afgesproken wie welke taak vervult in geval van een calamiteit:

  • Wie belt 112 ?
  • Wie reanimeert ? (meestal zal dit de sportleider zijn).
  • Wie assisteert bij het reanimeren ? (meestal zal dit de verpleegkundige zijn).
  • Wie wacht de ambulance op aan de straat ?
  • Wie wacht de ambulance op bij de deur ?
  • Wie neemt de groep mee naar de kantine ?
  • Wie is voor één van de functies eventueel reserve ?