Onze kernwaarden

Veiligheid
Bij  Hart in Beweging wordt gesport onder begeleiding van gediplomeerde fysiotherapeuten, sportleiders en geschoolde verpleegkundigen. Ook  een AED (Automatische Externe Defibrillator) is vanzelfsprekend aanwezig en, voor het geval zich toch een incident voordoet, is er een protocol om externe hulp snel en adequaat in te schakelen.

Plezier in sporten
Iedereen doet mee op zijn/haar niveau. Beweging en sportplezier zijn belangrijker dan prestatie en competitie.

Vitaliteit:
Door de specifieke oefeningen en spelvormen ontdek je, dat je opnieuw tot behoorlijke lichaamsinspanningen in staat bent en ontstaat er zelfvertrouwen en ook plezier.
Ervaring uitwisselen,
Hoewel niet de hoofdzaak is het ook plezierig om af en toe eens ervaringen uit te wisselen met mensen, die hetzelfde hebben mee gemaakt.

Wat doen we:

Primair:
Het wekelijks, met behulp van specifieke oefeningen en spelvormen werken aan individuele conditie verbetering, vertrouwen dat je opnieuw in staat bent tot een behoorlijke lichaamsinspanning.

Secundair
Het via Social Media en Website gerichte informatie te geven omtrent voeding, Lifestyle, risicofactoren op het gebied van cardio/gezondheid/ beweging enz.

Het bestuur streeft er naar om minstens 1 x per jaar een informatie bijeenkomst voor de leden te organiseren over de hierboven genoemde onderwerpen. Partners zijn op die avonden van harte welkom.